top of page

Syarat Kelayakan

SYARAT KELAYAKAN-01-01.png

Warganegara Malaysia

muat turun.png

Lahir di Perak atau menetap di Negeri Perak melebihi 10 tahun.

SYARAT KELAYAKAN-01-01.png

Pemilih Berdaftar  di

Negeri Perak

SYARAT KELAYAKAN-01-01.png

Pendapatan isi rumah

bawah RM 2,000 sebulan

Cara Mendaftar

1. Pejabat Ahli Dewan Negeri / Penyelaras Dewan Negeri

2. Pejabat Ahli Parlimen / Penyelaras Parlimen

3. Pejabat Ketua-Ketua Kampung Tradisi, Kampung

    Baru, Kampung Bagan, Ketua Komuniti India, Pejabat Ahli Majlis

4. Pusat Wanita Berdaya

bottom of page