Syarat Kelayakan

Warganegara Malaysia

muat turun.png

Lahir di Perak atau menetap di Negeri Perak melebihi 10 tahun.

Pemilih Berdaftar  di

Negeri Perak

Pendapatan isi rumah

bawah RM 2,000 sebulan

Cara Mendaftar

1. Pejabat Ahli Dewan Negeri / Penyelaras Dewan Negeri

2. Pejabat Ahli Parlimen / Penyelaras Parlimen

3. Pejabat Ketua-Ketua Kampung Tradisi, Kampung

    Baru, Kampung Bagan, Ketua Komuniti India, Pejabat Ahli Majlis

4. Pusat Wanita Berdaya